uczelnia INTEGRACJI SENSORYCZNEJ w opolu

Jedyna uczelnia w Opolu i województwie opolskim INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, której kierunek objęty jest patronatem PTIS w Warszawie jako Filia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Uczelnia integracji sensorycznej w Opolu
Polskie Towarzystwo SI

Typ studiów:

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne

Rodzaj studiów:

podyplomowe

Adresatami studiów są:

absolwenci studiów magisterskich humanistycznych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze.

Forma studiów:

niestacjonarne, (e-learning, samokształcenie, praktyki)

Celem studiów jest:

wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologii, neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej .

mgr Barbara Chrustek Kusz

Opiekun merytoryczny Studiów Podyplomowych  Integracji Sensorycznej w Opolu, członek zarządu PTIS

mgr Dorota Stobrawa Lewandowska

Kierownik Studiów podyplomowych KPSW

Wykładowcy

prowadzący zajęcia  na studiach podyplomowych  Integracji Sensorycznej w Opolu

neurolog, pediatra, neurolog dziecięcy Krajowy Konsultant w dziedzinie  neurologii dziecięcej

psychoterapeuta, terapeuta neurorozwoju, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych – moduł „Podstawy neuropsychologii rozwojowej” terapeutka traumy

specjalista w zakresie fizjoterapii w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, diagnostyce i terapii wad postawy, ze szczególnym uwzględnieniem skolioz

fizjoterapeuta, terapeuta SI , rekomendowany wykładowca PTIS

logopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI , rekomendowany wykładowca PTIS

fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI

pedagog, terapeuta SI, rekomendowany wykładowca PTIS

pedagog, kinezjolog, terapeuta SI, rekomendowany wykładowca PTIS

45-720 Opole, ul. Szymona Koszyka 21

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz e-mail: rektorat@kpsw.edu.pl

Ramowy program studiów w wymiarze 392 godzin w tym 60 godzin praktyk zawodowych, obejmuje, m.in. następujące zagadnienia:

Moduł I: Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Teoria integracji sensorycznej.

1. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

 • Podstawy neuropsychologii rozwojowej, budowa i działanie bazowych systemów sensorycznych
 • Podstawy anatomii z fizjologią

2. Teoria integracji sensorycznej

 • Wprowadzenie do teorii integracji sesnorycznej, teoria integracji sensorycznej
 • Rozwój teorii integracji sensorycznej na świecie i w Polsce, terminologia dotycząca zaburzeń SI
 • Wskaźniki deficytów przetwarzania sensorycznego, prowadzenie wywiadu neurologicznego

Moduł II: Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej

3. Diagnoza - warsztaty

 • Obserwacja kliniczna, testy Integracji Sensorycznej, badanie dziecka, nagrania
 • Zasady badania dziecka poniżej 4 r ż. – wyciąganie wniosków klinicznych
 • Badanie dziecka na sali SI, omówienie wniosków, diagnoza pisemna

4. Blok szczegółowy

 • Rozwój ruchowy – obserwacja
 • Warsztat przedsionkowy, warsztat dotyczący dyspraksji

5. Specyfikacja integracji sensorycznej w zespołach klinicznych

Autyzm, ADHD, dyspraksja, FASD, dysfunkcja wzroku, słuchu, wcześniaki, MPD, Zespół Wad Wrodzonych, Zespół Downa

6. Sztuka terapii

 • Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy, budowanie planu terapii
 • Praca własna na sprzętach
 • Praca z zaproszonym dzieckiem, nagranie badań, omówienie nagrań

Moduł III: Rozszerzający

7. Neuropsychologia rozwoju

 • Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r ż., znaczenie odruchów
 • Układ nerwowy; budowa i funkcjonowanie zmysłów – słuch, wzrok
 • Lateralizacja – wpływ asymetrii na funkcjonowanie człowieka
 • Narzędzia – wywiad, kwestionariusz sensomotoryczny, obserwacja
 • Terapia SI w zaburzeniach mowy, nadwrażliwość sfery oralnej
 • Dieta sensoryczna
 • Rola rodziców w terapii dziecka
 • Współpraca wielospecjalistyczna – dziecko z SPD, oddziaływania niedyrektywne w terapii SI
 • Zabawy sensomotoryczne

8. Przygotowywanie do egzaminu końcowego wraz z procedurą egzaminacyjną

9. Praktyka

Absolwent otrzymuje:

Terapie Integracji Sensorycznej

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych

Terapie Integracji Sensorycznej

Certyfikat ukończenia kursu I i II stopnia wydany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie

Terapie Integracji Sensorycznej

Wpis do rejestru terapeutów PTIS (po spełnieniu wymagań regulaminowych organizacji)

Terapie Integracji Sensorycznej

Absolwent uzyskuje tym samym prawo do kwalifikacji celem prowadzenia pomocy terapeutycznej w formach określonych przez MEN.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie z wyłączeniem  obostrzeń z powodu korona wirusa.
Niektóre teoretyczne zajęcia  odbędą się online.

Możliwości zatrudnienia terapeuty Integracji Sensorycznej

Istnieje duże zapotrzebowanie do pracy jako terapeuci Integracji Sensorycznej we wszelkich przedszkolach, szkołach klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej i innych ośrodkach edukacyjnych. Kwalifikacje uzyskane w czasie studiów podyplomowych na specjalności Integracja sensoryczna pozwolą absolwentom otworzyć i prowadzić własną działalność w tym zakresie.