Terapie Integracji Sensorycznej

Witamy na stronie
Barbara Chrustek-Kusz
SI Opole

Przeznaczona jest dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym oraz z zaburzeniami rozwojowymi. Diagnozuje się dzieci od wieku niemowlęcego, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym.

Integracja sensoryczna (SI) to inaczej zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły; równowagi, czucia głębokiego, dotyku, słuchu, wzroku, węchu, smaku.

Oznaki

Jeżeli proces integracji sensorycznej jest zaburzony, mogą pojawić się problemy z nauką, zachowaniem, koncentracją, czy koordynacją. Uczymy się poprzez zmysły i bez informacji docierających do naszego systemu nerwowego nie byłoby uczenia się ani rozwoju.

DLa kogo?

Dzieci które doświadczają trudności w rozwoju psychomotorycznym, przejawiające nadwrażliwości na bodźce zmysłowe, nadpobudliwość psychoruchową, zespół deficytu uwagi (ADHD,ADD), unikających wrażeń sensorycznych, ale także dla dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących a także niepełnosprawnych intelektualnie.

Twórcą metody jest dr Jean Ayres (1920-1988)– dr psychologii edukacyjnej, terapeuta zajęciowy. Stworzyła ją w latach 60-tych w USA.

Artykuły na temat Integracji Sensorycznej

Drodzy Państwo zapraszam na mojego bloga.

Został on stworzony aby podzielić się z Państwem informacjami na temat: terapie integracji snesorycznej (terapia SI).

Barbara Chrustek-Kusz

W kilku słowach​

Prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych Integracji Sensorycznej  uważam, że ważna jest nie tylko wiedza z zakresu teorii Integracji Sensorycznej czy umiejętność postawienia diagnozy i prowadzenie terapii integracji sensorycznej, ale empatia, odpowiedzialność, szacunek, poczucie zaufania, stawianie bezpiecznych granic, wspomaganie efektywnego i samodzielnego funkcjonowania z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej, rozwijanie poczucia wartości i pasji mimo istniejących niedoskonałości czy ograniczeń. Stawianie wymagań adekwatnych do możliwości pacjenta i jego Rodziny, tak by wzmacniać poczucie sukcesu i wartości a nie powodować frustracji po obu stronach.

Sztuką jest być Człowiekiem i Specjalistą jednocześnie.

e-mail

bchrustek@gmail.com

telefon

605-919-497

Barbara Chrustek-Kusz